Logowanie

Pakiety

SPRAWDŹ JAKIE PAKIETY DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY

Mikro

200,00  Czas trwania pakietu :
14 dni bezpłatnie
 • Plan ten obejmuje 1 Profil firmy
 • Pakiet jest dostępny przez 14 dni
 •  Networking online
 •  Spotkania biznesowe online
 •  Katalog klubowiczów PKB MIKRO
 •  Wybrane stacjonarne spotkania biznesowe
Wybierz pakiet

CashDirector

200,00  CZAS TRWANIA 90 DNI BEZPŁATNIE
 • Plan ten obejmuje 1 Profil firmy
 • Pakiet jest dostępny przez 90 dni
 •  Networking online
 •  Spotkania biznesowe online
 •  Katalog klubowiczów PKB MIKRO
 •  Wybrane stacjonarne spotkania biznesowe
Wybierz pakiet

Silver

1000,00  Czas trwania pakietu :
1 m-sc
 • Plan ten obejmuje 2 Profile firm
 • Pakiet jest dostępny przez 30 dni
 •  Wszystkie opcje pakietu MIKRO
 •  Reklama na fanpage’u PKB
 •  Reklama na grupie Klubów Biznesu
 •  Promocja w newsletterze
 •  Stacjonarne spotkania biznesowe i webinary
 •  Inne tworzone narzędzia
Wybierz pakiet

Black

1500,00  Czas trwania pakietu :
1 m-sc
 • Plan ten obejmuje 5 Profili firm
 • Pakiet jest dostępny przez 30 dni
 •  Wszystkie opcje pakietu SILVER
 •  Wsparcie ogólnopolskich koordynatorów
 •  Dostęp do grup strefy ekonomicznej, inwestycje i nieruchomości
Wybierz pakiet

Pakiet Vip

Warunki ustalane są indywidualnie

Element pakietu

Opis

Onboarding online

Dedykowany webinar wprowadzający dla członków, mający na celu szczegółowego przedstawienia korzyści i zasad działania PKB Mikro

Spotkania biznesowe online

Prowadzone nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dedykowane dla członków PKB Mikro, organizowane i prowadzone przez Organizatora (z udziałem zaproszonych ekspertów, członków PKB itp.), mające na celu wsparcie członków PKB Mikro w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz wyszukiwaniu nowych partnerów biznesowych

Stacjonarne spotkania biznesowe

Zaproszenie na organizowane przez PKB wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy – warunki uczestnictwa i koszt udziału ustalane będą każdorazowo przez Organizatora

Reklama na fanpage’u PKB

Zaproszenie na organizowane przez PKB wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy – warunki uczestnictwa i koszt udziału ustalane będą każdorazowo przez Organizatora

Reklama w grupie Klubów Biznesu

Umożliwienie reklamy na ogólnopolskiej zamkniętej grupie Klubów Biznesu, prowadzonej na portalu społecznościowym Facebook.comspołecznościowym Facebook.com

Promocja w newsletterze

Umożliwienie promocji w ogólnopolskim newsletterze – 2 (dwa) razy w miesiącu

Inne tworzone narzędzia

Zapewnienie dostępu do innych narzędzi, które powstaną w przyszłości w ramach rozwoju Projektu PKB, dostępnych w ramach podstawowego członkostwa PKB

Promocja w newsletterze

Umożliwienie promocji w ogólnopolskim newsletterze – 2 (dwa) razy w miesiącu

Wsparcie dedykowanego koordynatora

Usługa obejmuje działania mające na celu wsparcie sprzedaży produktów/usług oferowanych przez Klubowicza, w tym:

 • wsparcie w komunikacji z Partnerami PKB,
 • koordynowanie pierwszych spotkań ze wskazanymi przez Klubowicza Partnerami PKB

Uczestnictwo w grupach tematycznych

Możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy Nieruchomości i/lub Grupy Stref Ekonomicznych, działających w ramach Klubu Biznesu