Sprawdź jakie pakiety dla Ciebie przygotowaliśmy

MIKRO

200 / mies.
  • Onboarding online
  • Spotkania biznesowe online
  • Katalog klubowiczów PKB MIKRO
  • Wybrane stacjonarne spotkania biznesowe

BLACK

15.000 / rok
  • Wszystkie opcje pakietu SILVER
  • Wsparcie dedykowanego koordynatora
  • Uczestnictwo w grupach tematycznych

VIP

  • Warunki ustalane są indywidualnie
Element pakietu Opis
Onboarding online
Dedykowany webinar wprowadzający dla członków, mający na celu szczegółowego przedstawienia korzyści i zasad działania PKB Mikro
Spotkania biznesowe online
Prowadzone nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dedykowane dla członków PKB Mikro, organizowane i prowadzone przez Organizatora (z udziałem zaproszonych ekspertów, członków PKB itp.), mające na celu wsparcie członków PKB Mikro w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz wyszukiwaniu nowych partnerów biznesowych
Stacjonarne spotkania biznesowe
Zaproszenie na organizowane przez PKB wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy - warunki uczestnictwa i koszt udziału ustalane będą każdorazowo przez Organizatora
Reklama na fanpage’u PKB
Umożliwienie reklamy na regionalnym i ogólnopolskim fanpage’u PKB, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook.com
Reklama w grupie Klubów Biznesu
Umożliwienie reklamy na ogólnopolskiej zamkniętej grupie Klubów Biznesu, prowadzonej na portalu społecznościowym Facebook.comspołecznościowym Facebook.com
Promocja w newsletterze
Umożliwienie promocji w ogólnopolskim newsletterze - 2 (dwa) razy w miesiącu
Inne tworzone narzędzia
Zapewnienie dostępu do innych narzędzi, które powstaną w przyszłości w ramach rozwoju Projektu PKB, dostępnych w ramach podstawowego członkostwa PKB
Wsparcie dedykowanego koordynatora

Usługa obejmuje działania mające na celu wsparcie sprzedaży produktów/usług oferowanych przez Klubowicza, w tym:

  • wsparcie w komunikacji z Partnerami PKB,
  • koordynowanie pierwszych spotkań ze wskazanymi przez Klubowicza Partnerami PKB
Uczestnictwo w grupach tematycznych

Możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy Nieruchomości i/lub Grupy Stref Ekonomicznych, działających w ramach Klubu Biznesu